Ako funguje technológia SBR?

Pri spôsobe SBR (postupné biologické čistenie) je čistenie rozdelené na primárne, mechanické zachytávanie pevných častíc a biologickú aktiváciu v takzvanej SBR nádrži a sekundárne čistenie. Tento systém sa skladá z 2 komôr.

Proces čistenia SBR

Ako funguje technológia SBR?

1. Fáza plnenia

Odpadová voda je najskôr privádzaná k základnému čisteniu (1 komora), kde sa zachytávajú tuhé látky. Odtiaľ potom preteká do SBR nádrže (2.komora).

2. Fáza prevzdušňovania

V SBR nádrži dochádza k vlastnému biologickému čisteniu, pri ktorom sa v kontrolovanom procese čistenia navzájom striedajú krátke fázy prevzdušňovania a pokoja. Pritom vzniká takzvaný živý kal s miliónmi mikroorganizmov, ktoré vodu dôkladne vyčistia.

3. Fáza pokoja

Nasleduje fáza pokoja, kde živý kal klesá na dno nádrže. Tým vzniká v hornej časti SBR nádrže pásmo čistej vody.

4. Odčerpávanie čistej vody

Takto vyčistená voda môže byť teraz odvedená do kanalizácie (potok, rieka, jazero) alebo vsakovacej jamy. Následne je kal z SBR nádrže spätne prečerpaný do prvej komory.