Herkules septik / žumpa

Podzemná a nadzemná inštalácia


Produktový list
Nákres a rozmery
Žumpa Herkules
PDF | doc
Žumpa Herkules
pdf 109 kb

Všeobecné informácie

  • Testovaná podľa EU štandardov (DIN EN 12566-1)
  • Konštrukcia testovaná pre využitie ako žumpa/septik (DIBt)
  • Vhodná aj do spodnej vody
  • Možnosť umiestnenia aj do pivníc, prejde otvorom (≥ 80 cm) – každá polovica váži ibat 30 kg
  • Rýchla montáž nádrže s tesnením, patentované rýchlospojky
  • Nádrž môže byť použitá aj na zber dažďovej vody (po vyčistení)
  • Prepájateľná na ľubovoľný objem
  • US patent 5878907
  • Európsky patent 0870877

Dlhá životnosť

Vďaka pevnému tesneniu je zabezpečená dlhá životnosť nádrže. (životnosť tesnenia testovaná v laboratóriách pri extrémnych podmienkach na viac ako 25 rokov)

Zväčšenie objemu

Možnosť prepájania nádrže a tým zväčšenie na ľubovoľný objem

Jednoduchá doprava

Hmotnosť polovice je iba 30 kg a vďaka praktickému rozmeru, nádrže je možne preniesť aj cez dvere (≥ 80 cm).


1,600 l

Obj.č. Ø max. (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg)
1000101350160060

3,200 l

Obj.č. Ø max. (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg)
1000111350160060

4,800 l

Obj.č. Ø max. (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg)
1000221350160060

Príslušenstvo

Nadstavec s poklopom DN 200

[104010]

Ventilácia DN 100

[104006]

Odvzdušnenie s filtrom

Odstraňuje nepríjemný zápach zo žumpy

[104018]