Plánovanie a projektovanie

Nakoľko na Slovensku nie je vhodná norma, tak plánovanie, návrh a realizácia vsakovacieho systému sa riadi nemeckou normou DWA-138. Návrh musí byť dimenzovaný podľa miestnych hodnôt intenzity dažďa.

Všeobecne platí, že vsakovací systém sa navrhuje na 5 ročnú intenzitu dažďa. Čiže na maximálny 5 ročný dážď. Dažďové vody je potrebné pred vstupom do vsaku zbaviť mechanických nečistôt. Okrem vhodnej intenzity dažďa je nutné v návrhu zohľadniť správnu priepustnosť pôdy ( Kf ), rovnako ako veľkosť plochy v m2, na ktorú bude pršať.

Návrh je možné spraviť aj podľa nášho grafu. Je to však možné iba pre malé objekty a je to iba orientačná hodnota. Definitívny návrh je bezpodmienečne nutné vyhotoviť podľa DWA-A138.

Ak vyplníte formulár (pozri odkazy nižšie) alebo pošlete email priamo na našu e-mailovú adresu info@manadatrading.sk, tak Vám naša spoločnosť spraví návrh veľkosti vsakovacieho systému zdarma.