Základná škola Župkov a modré školy

Táto škola vie, ako na to. Zapojili sa do projektu "MODRÉ ŠKOLY". Môžu sa pochváliť jedinečným projektom tohto druhu, ktorého hlavným motívom je využívanie dažďovej vody. Išlo o zaujímavý projekt, vďaka ktorému sa žiaci dozvedia viac o manažmente dažďových vôd. Financovaný bol z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR a škola naň získala 39 500 eur.


MODRÉ ŠKOLY

V okolí Základnej školy (ZŠ) v Župkove bolo rozmiestnených niekoľko veľkoobjemných amfor. Nejde o nič iné ako zberače dažďovej vody, ktorou miestni žiaci polievajú zeleň v okolí školy. Využívanie dažďovej vody na polievanie rastlín je len časťou projektu, do ktorého sa škola zapojila s cieľom aktívne reagovať na zmenené klimatické podmienky.

Dažďovú vodu využíva miestna škola nielen na zalievanie, ale napríklad aj na splachovanie toaliet v školskej jedálni. Do zeme osadili podzemný zásobník s objemom 13 m3, do ktorého zachytávajú dažďovú vodu. Okrem toho na voľnej ploche medzi telocvičňou a jedálňou vybudovali jazierko, taktiež napájané zo zásobníka s dažďovou vodou. V okolí školy tiež vysadili 16 javorov a na vegetačnú stenu sa má zmeniť betónová plocha pri školskej jedálni.

V rámci projektu pribudla v škole aj moderná meteorologická stanica. S nameranými údajmi deti pracujú v rámci viacerých predmetov. Pred budovou školy vznikla dažďová záhrada, v ktorej sú vysadené vlhkomilné rastliny. Jej princíp je jednoduchý, voda zo žľabu sa nahromadí pod záhonom a vyživuje ho aj vtedy, keď je už okolie vyschnuté.

Do projektu sa zapojili žiaci prvého až deviateho ročníka. V niektorých predmetoch tak získali vedomosti z oblasti dažďovej vody a jej využitia, či zmeny klímy i to, ako sa takýmto zmenám prispôsobiť.Žiaci sa tiež naučili, prečo nie je správne vyrubovať stromy a zistili, aký vplyv má nárast množstva diaľníc, ciest či parkovísk na ľudstvo.