Mechanické a čiastočne biologické čistenie v septiku

Septik zabezpečuje mechanické čistenie odpadovej vody z domácnosti. V prípade využitia 3 komorového systému je možné hovoriť o čiastočne biologickom čistení, keďže proces usadzovania prebieha dlhšie a vo viacerých komorách.


Čiastočne biologický


Široká ponuka až 11 typov nádrži s certifikátom kvality. Spĺňa prísne DE normy.

Žumpy sú ideálne v miestach, kde nie je možnosť pripojenia sa na kanalizačnú sieť a kde je vypúšťanie splaškovej vody nepravidelné alebo v malom objeme (záhrady, letné/víkendové chaty a pod...). Nádrže GRAF sú veľmi jednoduché na inštaláciu (bez použitia mechanizmov), preto sú ideálne hlavne v ťažko prístupných lokalitách. V ponuke sú podzemné nádrže od 1000 l do 9600 l.


Extrémne nízka hmotnosť, prepájateľná

Carat XL podzemná nádrž v objeme 8,500 a 10,000 l


Ideálna v miestach kde je nevhodné podložie.


Podzemná a nadzemná inštalácia