• Pôdne bunky

Pôdne bunky

Pôdne bunky sú navrhnuté tak, aby poskytovali stromom v mestskom prostredí vhodné podmienky, ktoré podporujú zdravý rast bez narušenia iných štruktúr.

Nie každá pôdna štruktúra vedie k rastu stromov. Zdravý rast stromov je silne ovplyvňovaný štruktúrou pôdy, pretože ovplyvňuje pohyb vzduchu, vody a ďalších živín potrebných na dozrievanie stromov. V skutočnosti „architektúra pôdy“ je štruktúra pôdy zvyčajne najdôležitejším prvkom úspechu / zlyhania mestských stromov.

Stromy sa príliš často vysádzajú v stiesnených výsadbových jamách a zlej podloží, čo má za následok zakrpatený rast, pričom korene majú tendenciu kolonizovať bezprostredne pod spevneným povrchom a spôsobiť poškodenie vozovky. Ako je možné primerane zabezpečiť mestské stromy v ich mestskom prostredí bez toho, aby došlo k narušeniu alebo poškodeniu štrukturálnej integrity spevnených povrchov? GreenBlue ponúka nosné pôdne bunky na vytvorenie štrukturálne vhodných pôdnych systémov, ktoré tiež prispievajú k rastu koreňov.

​RootSpace®

Systém na podporu pôdy určený pre maximálny objem pôdy a zakorenenia.

StrataCell

Najsilnejšia pôdna bunka na svete, ktorá je schopná odolať maximálnej cestnej premávke.

RootCell

Pôdny štruktúrny systém pre malé jamy.