Poslanie GreenBlue Urban Limited.

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Umožniť prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry život obyvateľstva v trvalo udržateľných mestách.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Byť najlepším poskytovateľom riešení pre život stromov v zastavanom území miest na svete !

HODNOTY SPOLOČNOSTI

Priateľskosť

Našim prístupom ku každému zákazníkovi a dodávateľovi zabezpečíme, aby sa cítil vážený a dôležitý.

Inovatívnosť

Neustály výskum a vývoj produktov sú kľúčové pre náš preukázaný úspech.

Integrita

Očakávame, že pre našich zamestnancov bude charakteristická najvyššia úroveň poctivosti a integrity.

Skúsenosť

27 rokov skúseností v tejto oblasti sú zárukou najvyššej odbornosti a technických znalostí v odbore.

Starostlivosť

Staráme sa predovšetkým o našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Ochrana a dobré životné podmienky stromov pomáhajú vytvoriť udržateľné prostredie pre všetkých.