STROMY A ZMENA KLÍMY

Podpísaním medzinárodných cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka predstavili svetoví vodcovia výzvu pre všetkých, ktorí sa podieľajú na navrhovaní mestských priestorov. Hoci nemôžeme realisticky tvrdiť, že výsadba stromov bude mať výrazný vplyv na globálnu klímu, vieme, že stromy a zmena klímy majú užší vzťah, ako sme si doteraz uvedomovali a preto zelená infraštruktúra zohráva pri zmierňovaní a prispôsobovaní sa mestskej klíme hlavnú úlohu.

Stromy môžu tým, že poskytujú tieň a ochladzovanie prostredníctvom procesov transpirácie a odparovania, znížiť teplotu okolo nich. Dobre prosperujúce mestské stromy pravdepodobne predstavujú najúčinnejší nástroj, ktorý majú mestskí dizajnéri k dispozícii v boji proti mestským tepelným ostrovom v mestách. Tieto ostrovy tepla sa hromadia v mestských oblastiach v dôsledku slnečnej energie a oslnenia odrážaného od tvrdých povrchov vytvorených pomocou modernej architektúry. Tieto pevné povrchy ukladajú teplo a uvoľňujú ho aj cez noc, sotva majú čas vychladnúť pred ďalším východom slnka.

Ako už bolo spomenuté na inom mieste, jeden dobre zavedený strom môže nahradiť 10 klimatizačných zariadení, samozrejme z úplne udržateľného nulového zdroja energie!