TRVALO UDRŽATEĽNÉ RIADENIE DAŽĎOVEJ VODY

Trvalo udržateľné riadenie dažďovej vody poskytuje príležitosti na zvýšenie príťažlivosti jednotlivých lokalít a rozvoj miest pomocou kombinácie prírodných a tradičných riešení manažmentu dažďovej vody. Zmiernenie odtoku povrchovej vody znižuje riziko povodní.

Najúčinnejšie riešenia vznikajú, keď v najskorších fázach procesu projektovania plánovači, krajinní architekti, architekti, stavebníci a všetky ostatné zainteresované strany pracujú na rozhodnutí o optimálnej rozsah a konfiguráciu nasledovných opatrení:

  • Zmierňovanie klimatických zmien
  • Zvyšovanie biodiverzity
  • Účinný manažment dažďovej vody
  • Boj proti efektu mestských tepelných ostrovov
  • Znížené náklady pre verejný a súkromný sektor: náklady na úpravu vody, škody spôsobené povodňami

Ako vám môžeme pomôcť?

Prostredníctvom neustálej inovácie a vývoja produktov GreenBlue Urban pokračuje vo vývoji a výrobe riešení pre výsadbu stromov do zastavanej krajiny. Použitím našich koreňových systémov, modulárnych bunkových systémov, ako sú StrataCell a RootSpace, v kombinácii s naším systémom Arborflow sa transformuje optimalizuje stromová jama. Naše systémy poskytujú vetranie, zavlažovanie a priestor, ktorý koreňový systém vyžaduje na zabezpečenie toho, aby sa mestským stromom darilo a poskytujú dlhodobý pokrytie koruny stromov.