Zelená infraštruktúra

V GreenBlue Urban sa naše podnikanie venuje vývoju produktov a metodík, ktoré prinesú pre budúcim generáciám do mestskej krajiny stromy s bohatou korunou a zelenú infraštruktúru.

„Žiadny iný prvok nemôže priniesť taký rozmanitý a dlhotrvajúci rozsah výhod pre mestský priestor ako vzrastlé koruny stromov.“
Výsadba v podstate nepriateľskej a vysoko zhutnenej koreňovej oblasti je veľmi ďaleko od prirodzeného lesného prostredia. Preto je také dôležité, že keď zasadíme strom v zastavanom prostredí, aby sme mu poskytli to najlepšie pre jeho zdravý rast.