Špecializované nádrže na retenciu a riadený odtok dažďovej vody: GRAF retenčné podzemné nádrže

Retenčné nádrže slúžia na zachytenie dažďovej vody a následné postupné uvoľňovanie do kanalizačnej siete. Retenčné nádrže môžu byť prispôsobené aj na čiastočné využitie časti objemu vody pre záhradu alebo do domu. Veľkosti nádrží sú rôzne, tak ako pri klasických podzemných nádržiach Carat S, Carat XL, Platin.


GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom a čiastočným využitím pre dom a záhradu. Odľahčenie kanalizačnej siete.

GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom. Odľahčenie kanalizačnej siete.


GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom. Odľahčenie kanalizačnej siete.


GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom. Odľahčenie kanalizačnej siete.