Carat S retenčná nádrž s riadeným odtokom

GRAF retenčná nádrž s riadeným odtokom a čiastočným využitím pre dom a záhradu. Odľahčenie kanalizačnej siete.


Produktový list
Nákres a rozmery
Carat S 2700L
pdf 291 kb
Carat S 3750L
pdf 297 kb
Carat S 4800L
pdf 291 kb
Carat S 6500L
pdf 291 kb

Všeobecné informácie

Na riadený odtok dažďovej vody z nádrže sa využíva špeciálne upravený nerezový vejár s presne stanovenou veľkosťou podľa požadovaného odtoku. Tento je osadený na výstupnom potrubí z nádrže. Voda je cez hadicu s plavákom odvádzaná do kanalizácie v požadovanom objeme, ktorý je potrebné zadefinuje ešte pred potvrdením objednávky. Odvádzaný objem je možné nastaviť na hodnotu od 0.05 do 2.0 l/sek.

Nádrž resp. výšku odtoku je možné prispôsobiť tak, aby sme získali aj určitý využiteľný objem vody, t.z. časť vody je vypúšťaná riadeným odtokom a časť sa využíva pre potreby v domácnosti (práčka, WC a pod.) a v záhrade. Zvyčajne je pomer využiteľného objemu voči odtokovému objemu 55:45.

V prípade preplnenia nádrže sa voda odvádza bezpečnostným prepadom. Individuálne požiadavky na veľkosť alebo odvádzané množstvo , prosím konzultujte s našimi obchodnými zástupcami. Možnosť prípravy nádrží s objemom od 2500-100 000 l a so zodpovedajúcim odtokom.

  • Zadržanie vody, postupné uvoľnenie do kanalizácie
  • Inštalácia do nezamŕzajúcej hĺbky
  • "USA Patent č.7854338"

 


2,700 l

Obj.č. Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Vnút. Ø nadstavca (mm)
370500208015652010650
Hmotnosť (kg) Celkový objem (l) Retenčný objem (l)
11027002700

3,750 l

Obj.č. Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Vnút. Ø nadstavca (mm)
370501228017552200650
Hmotnosť (kg) Celkový objem (l) Retenčný objem (l)
15037503750

4,800 l

Obj.č. Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Vnút. Ø nadstavca (mm)
370502228019852430650
Hmotnosť (kg) Celkový objem (l) Retenčný objem (l)
17048004800

6,500 l

Obj.č. Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Vnút. Ø nadstavca (mm)
370503239021902710650
Hmotnosť (kg) Celkový objem (l) Retenčný objem (l)
21065006500