• Šachty Vario 800

  • Vsakovací Tunel 300 l

  • Vsakovací Blok EcoBloc Flex


Vsakovanie dažďovej vody - zachovanie prirodzeného kolobehu dažďovej vody

Nepriaznivým vplyvom zhusťovania výstavby a budovania veľkých spevnených plôch je následné púšťanie dažďových vôd z týchto plôch do kanalizácie. Následkom je zvýšené riziko povodní na dolných tokoch riek a narušený prirodzený kolobeh vody v prírode. Vsakovacie moduly vyrábané firmou Graf sa snažia tieto nepriaznivé dopady eliminovať. Pomocou nich zostáva dažďová voda na mieste kde spadla. Ďalším, nemenej zaujímavým dôsledkom ich využitia je zníženie platieb za stočné.


Nosnosť pre zaťaženie vozidla až 60 ton. Možná inštalácia až do hĺbky 5 m, čo umožňuje inštaláciu až 14 vrstiev na seba.

Tu nájdete všeobecné informácie o vsakovaní a jeho navrhovaní.


Ako môžem ušetriť peniaze? Rôzne riešenia od firmy GRAF.


Tu nájdete výber z referencií pri budovaní vsakovacích objektov zo vsakovacích blokov Graf a vsakovacích tunelov Graf.