Dôvody pre vsakovanie dažďovej vody výrobkami firmy Graf

Zvyšujúcim sa množstvom budov, parkovísk a komunikácií umiestnených predovšetkým v mestských oblastiach a umiestňovaním dažďovej vody z nich do verejných kanalizácií rastie rozsah povodní. Dôsledkom tohto javu je neustále sa zvyšujúci verejný dopyt na vsakovanie dažďovej vody do zeme.

Ďalším následkom pokračujúcej výstavby je prerušenie prirodzeného obehu vody v prírode, keď dažďová vody cez kanalizačnú sieť rýchlo opustí miesto kde spadla.

Na tieto nepriaznivé faktory reaguje nemecká spoločnosť Graf vývojom a výrobou vsakovacích modulov. Jej výrobky vsakovacie bloky EcoBloc Flex a vsakovací tunel plne spĺňajú požiadavky na ekologicky šetrné nakladanie s dažďovou vodou a znižovanie nákladov na jej likvidáciu.

Konštrukcia vsakovacieho systému

GRAF vsakovacie moduly - efektívne a priestorovo úsporné

Video vsakovací tunel

Ako funguje vsakovací tunel ?


Plánovania a projektovanie

Plánovanie, dizajn a realizácia vsakovacieho systému