Vsakovacie filtre - dlhodobý vysoký výkon vsakovania

Máme efektívne a osvedčené vsakovacie riešenia pre všetky oblasti (rodinné domy, priemyselné objekty, ...) a rôzne montážne situácie. Podľa potreby sú pochôdzne alebo pojazdné a môžu odvodňovať plochy až do 1200 m². Veľmi radi Vám pomôžeme nájsť to správne riešenie.


100 % priepustnosť vody

Ideálna ako vstupný prvok pred vsakovacím modulom. Zachytáva nečistoty, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výkon vsakovacieho systému.


Zabezpečuje riadené vypúšťanie dažďovej vody do kanála, napríklad keď je preťažený vsakovací systém.


Na čistenie dažďovej vody pred vsakovaním.


Pre strešné plochy až 1200 m²