EURÓPSKE TECHNICKÉ POSÚDENIE

  • European Technical Assessment

Strešné systémy od ZinCo prešli európskym technickým posúdením

V roku 2013 spoločnosť ZinCo získala európske technické osvedčenie ETA s číslom 13/0668 na širokú škálu osvedčených zelených strešných systémov. Od júna 2018 sa európske technické osvedčenie nahrádza európskym technickým posúdením.

Na jednej strane je to predpoklad pre neobmedzený prístup na európsky trh a jeho zmluvné štáty a na druhej strane uisťuje architektov, dodávateľov a vlastníkov, že príslušné systémy a výrobky prešli povinnými postupmi preukazovania a sú v súlade s požiadavkami na hodnotenie.

Európske technické posúdenie jestvuje pre nasledujúce systémy:

Extenzívna zelená strecha „Koberec Sedum“ Extenzívna zelená strecha "Rastliny typu rastlín" Intenzívna zelená strecha "Heather s levanduľou" Intenzívna zelená strecha „Roof Garden"
Koreňová bariéra (Kor, zábrana WSB 100-PO) (Kor. zábrana WSB 100-PO) Kor. zábrana WSB 100-PO Kor. zábrana WSB 100-PO
Ochranná podložka Ochranná rohož TSM 32 / Ochranná rohož SSM 45 Ochranná rohož TSM 32 / Ochranná rohož SSM 45 Ochranná rohož SSM 45 Ochranná rohož ISM 50
Odvodňovací prvok Floradrain® FD 25-E
Fixodrain® XD 20
Floradrain® FD 25-E Floradrain® FD 40-E
Floradrain® FD 60 neo
Floradrain® FD 40-E
Floradrain® FD 60 neo
Filtračný list Filtračná fólia SF Filtračná fólia SF Filtračná fólia SF Filtračná fólia SF
Substrátová vrstva Systémový substrát „Koberec Sedum“ Systémový substrát „Rockery Type Plants“ Systémový substrát „Heather with Lavender“ Systémový substrát „Trávnik“
alebo „Strešná záhrada“

* Ďalšie systémy ZinCo v súčasnosti prechádzajú záverečnými skúškami a neskôr sa začlenia do európskeho technického posúdenia.