EXTENZÍVNE ZELENÉ STRECHY

  • Zelené strechy poskytujú podmienky pre život flóry a fauny
    Zelené strechy poskytujú podmienky pre život flóry a fauny

Extenzívne zelené strechy - ekologická alternatíva k bežnej povrchovej ochrane striech

Extenzívne zelené strechy sú ekologickou alternatívou k bežnej povrchovej ochrane striech, ako sú napr. štrk a dlaždice. Sú ľahké a majú malú výšku. Medzi vhodné rastliny patria rôzne druhy kríkov, bylinky a niektoré trávy. Po založení vegetácie je údržba obmedzená na jednu, alebo dve prehliadky ročne.

Ak sú navrhnuté špeciálne na zvýšenie biodiverzity a priťahovanie určitej fauny a flóry, nazývajú sa „Biologicky rozmanité zelené strechy“. Dozviete sa viac o tom, ako podporovať biotopy zelených strešných plôch, čím sa poskytuje prostredie pre flóru a faunu.

Biologicky rozmanité zelené strechy reprodukujú prírodné biotopy a priťahujú flóru a faunu do oblasti, napr. poskytovaním potravy, hniezdnych príležitostí, alebo ponúkajú miesto na oddych pre zvieratá, ako sú pavúky, chrobáky, motýle, vtáky atď.

Vlastnosti extenzívnych zelených striech

  • Minimálna potrebná údržba
  • Dodávka vody a živín väčšinou prírodnými procesmi
  • Malá výška budovania
  • Hmotnosť cca. 50 - 150 kg / m²
  • Prispôsobené rastlinné spoločenstvá

SYSTÉMY EXTENZÍVNYCH ZELENÝCH STRIECH

Biologicky rozmanitá zelená strecha

Podporuje jednotlivé biotopy a zlepšujeprostredie pre flóru a faunu.

Strecha pre mestskú klímu

Vďaka vysokej úrovni vyparovania pomáha zelený strešný systém ZinCo „Strecha pre mestskú klímu“ ochladzovať mestá počas horúcich a suchých období.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 150 mm
Hmotnosť, nasýtená od 150kg/m2
Retenčná kapacita vody od 45l/m2

Extenzívna zelená strecha s „Kobercom SEDUM“

„Koberec SEDUM“ je plytký a ľahký typ zelenej strechy, ktorý ľahko zvládne slnko, vietor a sucho a vyžaduje malú údržbu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 90 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 95 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 25 l/m2

Zavlažovaná extenzívna zelená strecha

Tento zelený strešný systém ZinCo je zvlášť vhodný pre regióny s väčším obdobím sucha. Dlhodobý úspech zelenej strechy bude zabezpečený použitím špecifického zavlažovania.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 130 mm
Hmotnosť, nasýtená od 120 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 37 l/m2

Strmé zelené strechy do sklonu 35°

Náš vysoko sofistikovaný zelený strešný systém s prvkami Georaster® umožňuje inštaláciu strmých šikmých striech až do 35 °.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 120 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 155 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 64 l/m2

Šikmé zelené strechy do sklonu 25 °

Nosným prvkom systému pre strechy so sklonom do 25° je drenážny prvok Floraset® FS 75. Vďaka profilovému dizajnu a čapom smerujúcim nahor je Floraset® FS 75 dokonalým drenážnym prvkom na inštaláciu zelenej strechy so sklonom do 25°. Zabraňuje erózii a bezpečne prenáša šmykové sily.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška 130 - 150 mm
Hmotnosť, nasýtená 115 – 145 kg/m2
Retenčná kapacita vody 38 – 44 l/m2

Rozsiahla extenzívna zelená strecha

Zelený strešný systém „Skalničky“ umožňuje budovanie rozsiahlych zelených striech so špecifickým dizajnom a individuálnym charakterom. Vegetácia pozostáva z rôznych druhov, ktoré majú dlhé obdobie kvitnutia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 100 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 110 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 36 l/m2

SYSTÉMY EXTENZÍVNYCH ZELENÝCH STRIECH

Biologicky rozmanitá zelená strecha

Podporuje jednotlivé biotopy a zlepšuje prostredie pre flóru a faunu.

Strecha pre mestskú klímu

Vďaka vysokej úrovni vyparovania pomáha zelený strešný systém ZinCo „Strecha pre mestskú klímu“ ochladzovať mestá počas horúcich a suchých období.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 150 mm
Hmotnosť, nasýtená od 150kg/m2
Retenčná kapacita vody od 45l/m2

Extenzívna zelená strecha s „Kobercom SEDUM“

„Koberec SEDUM“ je plytký a ľahký typ zelenej strechy, ktorý ľahko zvládne slnko, vietor a sucho a vyžaduje malú údržbu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 90 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 95 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 25 l/m2

Zavlažovaná extenzívna zelená strecha

Tento zelený strešný systém ZinCo je zvlášť vhodný pre regióny s väčším obdobím sucha. Dlhodobý úspech zelenej strechy bude zabezpečený použitím špecifického zavlažovania.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 130 mm
Hmotnosť, nasýtená od 120 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 37 l/m2

Strmé zelené strechy do sklonu 35 °

Náš vysoko sofistikovaný zelený strešný systém s prvkami Georaster® umožňuje inštaláciu strmých šikmých striech až do 35 °.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 120 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 155 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 64 l/m2

Šikmé zelené strechy do sklonu 25 °

Nosným prvkom systému pre strechy so sklonom do 25° je drenážny prvok Floraset® FS 75. Vďaka profilovému dizajnu a čapom smerujúcim nahor je Floraset® FS 75 dokonalým drenážnym prvkom na inštaláciu zelenej strechy so sklonom do 25°. Zabraňuje erózii a bezpečne prenáša šmykové sily.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška 130 - 150 mm
Hmotnosť, nasýtená 115 – 145 kg/m2
Retenčná kapacita vody 38 – 44 l/m2

Rozsiahla extenzívna zelená strecha

Zelený strešný systém „Skalničky“ umožňuje budovanie rozsiahlych zelených striech so špecifickým dizajnom a individuálnym charakterom. Vegetácia pozostáva z rôznych druhov, ktoré majú dlhé obdobie kvitnutia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 100 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 110 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 36 l/m2