Fallnet® SR

  • Sedum roof with Fallnet® SR

Fallnet® SR - flexibilné upevňovacie zariadenie na ochranu pred pádom na strechách

Upevňovacie zariadenie Fallnet® SR pozostáva zo vzájomne prepojených mriežkových prvkov a centralizovaného upevňovacieho bodu vyrobeného z nehrdzavejúcej ocele. Ponúka nové dimenzie z hľadiska flexibility a dá sa prispôsobiť takmer všetkým konštrukčným požiadavkám a geometrii. Do Fallnet® SR môžu byť inteligentne zabudované ľahké kupoly, odtokové kanály a prestupy na strechu. Mriežkový systém je jednoducho položený nad drenážnou vrstvou a je udržiavaný na mieste pomocou hmotnosti substrátovej vrstvy.

Vlastnosti:

  • Certifikované podľa európskej normy EN 795 Trieda E
  • Ľahká inštalácia bez prieniku izolácie strechy
  • Variabilné tvary pomocou špeciálneho systému upínania mriežkových prvkov
  • Vysoko prispôsobiteľné, najmä pre malé a zložité strešné plochy
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia bez špeciálnych nástrojov vďaka vopred zapojeným mriežkovým prvkom
  • Inštaluje sa pri zaťažení minimálne 90 kg / m² (napr. Substrát ZinCo, štrk, alebo porovnateľný sypký materiál)
  • Možnosť dodatočnej montáže Fallnet® SR do existujúcej zelenej strechy

Montáž

Upevňovací bod je umiestnený v strede mriežkového prvku. Upevňovací bod je umiestnený v strede mriežkového prvku.

Štyri vzájomne prepojené plastové mriežkové prvky vytvárajú jednotku s celkovou veľkosťou cca. 5,33 m². Štyri vzájomne prepojené plastové mriežkové prvky vytvárajú jednotku s celkovou veľkosťou cca. 5,33 m².

Akonáhle je pôvodný mriežkový prvok umiestnený, sú k nemu pripojené ďalšie prvky. Akonáhle je pôvodný mriežkový prvok umiestnený, sú k nemu pripojené ďalšie prvky.

Vždy sa uistite, že sa používa požadovaný predradník. Vždy sa uistite, že sa používa požadovaný predradník.

Fallnet® SR inštalovaný priamo na filtračnej fólii dokonale absorbuje substrát prostredníctvom svojej štruktúry. Fallnet® SR inštalovaný priamo na filtračnej fólii dokonale absorbuje substrát prostredníctvom svojej štruktúry.