Fallnet® SR-Rail

  • Fallnet® SR-Rail

Fallnet® SR-Rail - užívateľsky prívetivé zariadenie na ochranu pred pádom pre prakticky všetky situácie na streche

Upevňovacie zariadenie na ochranu proti pádu podľa európskej normy EN 795 triedy E. Systém Fallnet® SR Rail umožňuje svojim užívateľom pripevniť sa na upevňovací bod, ktorý sa môže pohybovať horizontálne. Tento takzvaný bežec sa posúva pozdĺž hliníkových koľajníc pomocou ľahko sa pohybujúcich kladiek a sleduje používateľa, kamkoľvek ide a ponúka tak maximálne pohodlie. Vylučuje to potrebu často znova sa pripevňovať a neustále prispôsobovať dĺžku lana, ako pri jednotlivých upevňovacích bodoch.

Podobne ako v prípade systému Fallnet® SR ako jediné upevňovacie zariadenie, koľajnicová verzia sa ľahko a rýchlo inštaluje pomocou mriežkových prvkov a bez vniknutia do strešnej membrány. Spätná montáž je možná s malými dodatočnými prácami. Dokonale plynulý pohyb je zaistený presne zabudovaným bežcom. Akákoľvek prekážka počas práce je prakticky vylúčená.

Vlastnosti

  • Ľahká inštalácia bez perforácie strechy
  • Celá nebezpečná zóna je dostupná iba jedným kliknutím
  • Lano nie je potrebné upravovať ani zavesiť na rameno
  • Zaisťuje aj strešné oblasti, ktoré nie je možné zaistiť pomocou jediného upevňovacieho zariadenia
  • Rast rastlín nebude mať vplyv na funkciu bežca
  • Zneužitie je prakticky vylúčené
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia bez špeciálnych nástrojov

Montáž

Fallnet® SR-Rail je ľahko zostaviteľný bez potreby špeciálneho náradia. Veľké plochy sa rýchlo spoja pomocou prvkov mriežky, podpery koľajníc a koľajníc. Akonáhle je aplikovaná požadovaná záťaž substrátu systému, alebo nejaký iný sypký materiál, je možné uviesť do prevádzky Fallnet® SR-Rail.