NATURELINE

  • Frog sitting on a drainage element covered with sugar cane leaves

Natureline so zeleným strešným systémom - s prvkami z obnoviteľných surovín

Vďaka bioplastom sa drenážny prvok v tomto systéme na výstavbu zelenej strechy vyrába hlavne z cukrovej trstiny. Energia z procesu potrebná na konverziu cukru na plast sa do veľkej miery čerpá aj z biomasy. Cukrová trstina sa pestuje v súlade s prísnymi zákonnými požiadavkami, ktoré zohľadňujú sociálne a environmentálne normy a ochranu prírody (uznané podľa nariadenia EÚ o biopalivách). Surovina sa pestuje a spracúva v spolkovom štáte Sao Paolo, asi 2000 km od amazonského dažďového pralesa.

V kombinácii so strešným substrátom Zincolit®, čistým recyklovaným produktom, vytvára tento systém nové ekologické normy.

Spoločnosť ZinCo vyvinula myšlienku zeleného strešného systému založeného na obnoviteľných surovinách spolu s Tecnaro GmbH, priekopníkom v oblasti materiálov na báze biopalív. Tecnaro GmbH je v oblasti bioplastov veľmi úspešná od roku 1998 a na veľtrhu v Hannoveri v apríli získala medzinárodné ocenenie GREEN BRAND Germany, okrem iného za materiálovú skupinu ARBOBLEND. Jeden typ materiálu z tejto skupiny bol vyvinutý špeciálne pre použitie v tepelne formovaných aplikáciách, ako sú drenážne prvky a vykazuje vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s vlastnosťami konvenčného polyetylénu. S Tecnaro našla spoločnosť ZinCo partnera, ktorý zdieľa spoločný prístup, pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu a environmentálnu udržateľnosť.

Je samozrejmé, že sú dodržané všetky parametre potrebné na aplikáciu konkrétneho produktu, čo zaisťuje trvalú spoľahlivosť budovania systému.

System build-up

System build-up "natureline"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 270 mm
Hmotnosť, nasýtená od 340 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 110 l/m2

natureline

Všeobecný prehľad strešných systémov pre intenzívne zelené strechy.