OCHRANA PRED PÁDOM

  • Fallnet® OCHRANA PRED PÁDOM

Bezpečná práca na plochých strechách so systémami ochrany pred pádom ZinCo

ZinCo ponúka ľuďom a budovám maximálnu bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych riešení Fallnet® špeciálne navrhnutých pre použitie na zelených strechách.

Systém nevyžaduje prenikanie do konštrukcie strechy, pretože je integrovaný do zelenej strechy alebo do štrkovej strechy a je udržiavaný na mieste hmotnosťou. Systémy Fallnet® sú vhodné pre všetky ploché strechy, ktoré sú schopné niesť záťaž.

Môžu byť doplnené nástennými kotvami, osobnými ochrannými pomôckami (ZinCo PPE-Set), ako aj ZinCo ochranným systémom.

Výhody systémov Fallnet®

  • Inštalácia bez prieniku do nosnej konštrukcie strechy
  • Ideálne z hľadiska stavebnej fyziky, pretože tu nie sú žiadne studené ani tepelné mosty
  • Nenápadne integrovaný do vybudovanej zelenej strechy alebo štrkovej strechy
  • Trvale k dispozícii a dá sa kedykoľvek použiť
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia, nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
  • Certifikované podľa európskej normy EN 795 Trieda E

Výrobky Fallnet®

Jednobodové zariadenie

Železničný systém

System Build-ups