ŠIKMÉ ZELENÉ STRECHY DO 25°

  • Pitched green roof
  • Pitched green roof with Sedum
  • Pitched green roof

ŠIKMÉ ZELENÉ STRECHY DO 25 ° – AKO BEZPEČNE ZABRÁNIŤ ERÓZII PôDY A ELIMINOVAŤ ŠMYKOVÉ SILY

Podľa všeobecných predpisov pre strechy s hydroizoláciou by ploché strechy mali mať pokles najmenej 2%. Šikmé strechy začínajú so sklonom 10 ° (18%). Vybudovanie zeleného strešného systému so sklonom od 10 ° sa výrazne líši od vybudovania systému pod 10 °. Šmykové sily sa zvyšujú so sklonom strechy a musia sa prenášať do stabilných nosníkov. Vrstva podkladu musí byť chránená proti erózii. Metódy výberu a výsadby rastlín sa musia prispôsobiť príslušnému sklonu a expozícii.

Profesionálne vyhotovený vodotesný povrch strechy, napr. s bitúmenovými alebo vysokomolekulárnymi membránami, je predpokladom trvalej zelenej strechy s dlhou životnosťou. Hydroizolácia by mala byť odolná voči koreňom a je potrebná aj ochranná rohož s vysokým skladovaním vody. Floraset® FS 75, multifunkčný drenážny prvok z penového polystyrénu je dokonalým prvkom pre šikmé zelené strechy.

Je veľmi dôležité vziať do úvahy aspekty údržby zelenej strechy od počiatočnej fázy plánovania projektu. Svetlíky môžu byť inštalované ako prístup pre personál údržby.

Zloženie šikmej zelenej strechy

System build-up "Pitched Green Roofs up to 25°"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška 130 - 150 mm
Hmotnosť, nasýtená 115 – 145 kg/m2
Retenčná kapacita vody 38 – 44 l/m2

Systémy pre šikmé zelené strechy

Všeobecný prehľad rôznych šikmých zelených striech a použitých technológií.

Počet strán:
18 strán
  • Dianthus carthusianorum
  • Phedimus hybridus
  • Thymus
  • Gypsophila repens
  • Phedimus floriferus
  • Sedum album
  • Helianthemum nummularium