ZELENÁ STRECHA S RIADENÝM ODTOKOM DAŽĎOVEJ VODY

  • Roof garden during rainfall

ZELENÁ STRECHA S RIADENÝM ODTOKOM DAŽĎOVEJ VODY

Prečo „strecha s riadením dažďovej vody?“

Meniace sa poveternostné podmienky (napr. extrémne miestne dažde) môžu mať za následok ochromenie celého verejného kanalizačného systému. Jednou z veľkých výhod zelenej strechy je to, že zadržiava vodu a umožňuje časovo oneskorený odtok dažďovej vody. Zásoba vody v štandardnej zelenej streche sa nemôže svojvoľne zvyšovať, pretože viac vody by mohlo viesť k zmenám použitej vegetácie.

Vlastnosti „strechy s riadeným odtokom dažďovej vody“

Strecha s riadeným odtokom dažďovej vody dokáže zadržať po daždi, alebo búrke cca. 80 l / m² zrážok. Potom sa dažďová voda pomocou vopred určeného objemu vypúšťa do kanalizačného systému. Priestor potrebný na zvýšené zrážky je tvorený mriežkovou konštrukciou umiestnenou pod skutočnou zelenou strechou.

Prvky zelenej strechy potrebné pre zdravý vývoj rastlín (skladovanie vody pre rastliny, vzduch-voda v koreňovej oblasti atď.) zostávajú zachované.

Prakticky všetky typy využitia strechy je možné budovať nad zadržiavacím priestorom pre dažďovú vodu, od rozsiahlej zelenej strechy po strešnú záhradu s cestami.

LIST PROJEKTU PRE „STRECHU S RIADENÝM ODTOKOM“

Za účelom poskytnutia optimálnej konzultácie zašlite vyplnený LIST PROJEKTU na info@manadatrading.sk.

STIAHNUŤ SI PDF

Zloženie zelenej strechy s riadeným odtokom dažďovej vody

System build-up "Stormwater Management Roof"

TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 150 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 155 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 80 l/m2

Zelená strecha 4,0

Prehľad našich najnovších inovácií v oblasti budovania systémov pôsobiacich proti účinkom urbanizácie a zmeny klímy.

Počet strán:
16 strán