VÝHODY ZELENEJ STRECHY

Rainfall and evaporation on a green roof

Umožňuje management dažďovej vody

V závislosti od konštrukcie zelenej strechy je možné okamžitý odtok vody znížiť o 50 - 90%, čo výrazne znižuje prietokové rýchlosti odtoku. To umožňuje zníženie kapacity systému riadenia dažďovej vody, čím sa výrazne znižujú stavebné náklady.

Tree turning carbon dioxide into oxygen

Zlepšuje mikroklímu

Zelené strechy ochladzujú a zvlhčujú okolitý vzduch. Vytvárajú tak priaznivú mikroklímu v ich bezprostrednom okolí a prispievajú k zlepšovaniu mikroklímy v mestských centrách. Koordinovaný rozvoj mestskej zelenej strechy môže výrazne znížiť tzv. Efekt „Heat Island“.

Green roof binding dust

Filtruje prach a toxické častice

Zelená strešná vegetácia pomáha odfiltrovať prach a častice smogu. Dusičnany a iné škodlivé materiály sú rastlinami absorbované zo vzduchu a zrážok a sú viazané v substráte.

Sound waves on a green roof

Zlepšuje ochranu pred hlukom

Vysadené oblasti sú prirodzené izolátory zvuku a absorbujú viac zvuku ako tvrdé povrchy. Zelené strechy znižujú odrazový zvuk až o 3 dB a zlepšujú zvukovú izoláciu až o 8 dB. Toto je veľmi efektívne pre budovy v blízkosti letísk, hlučných nočných klubov a tovární.

Roof garden with pond

Poskytuje prirodzené podmienky pre vznik biotopov s biodiverzitou

Zelené strechy nahrádzajú zeleň, ktorá sa stratia pri výstavbe. Poskytujú prirodzené biotopy pre voľne žijúce zvieratá a vracajú prírodu späť do miest.

Recycling symbol

Podporuje recykláciu

Zelené strechy vo veľkej miere využívajú recyklované a recyklovateľné materiály a šetria tak ďalšie cenné zdroje. Pri výrobe drenážnych prvkov sa používa guma, polyetylén a expandovaná polystyrénová tvrdá pena. Monolitový materiál Zincolit® a humus sú základom pre výrobu pôd pre strešné záhrady ZinCo. Najdôležitejším kritériom je kvalita výrobku, ktorá je testovaná uznávanými inštitútmi a výskumnými orgánmi.

Rainfall and evaporation on a green roof

Zvyšuje zadržiavanie vody

Zelená strecha môže znížiť odtok vody o 50 až 90%; všetka zvyšná voda tečie zo strechy s oneskorením. Kapacita výstupov, potrubí a odtokov môže byť zmenšená, čím sa šetria stavebné náklady. V niektorých oblastiach je možné znížiť náklady na kanalizáciu.

Temperature on a green roof compared to a bitumen roof

Znižuje náklady za spotrebu energie

Zelená strecha má schopnosť tlmiť extrémne teploty a zlepšovať energetickú hospodárnosť budov.

A green roof buffers temperature extremes

Znižuje náklady na údržbu

Zelená strecha chráni hydroizoláciu pred extrémnymi vplyvmi podnebia, UV žiarením a mechanickým poškodením. To výrazne zvyšuje očakávanú životnosť hydroizolácie a vedie k zníženiu nákladov na údržbu a výmenu.

Leisure activities on a green roof

Poskytuje ďalší priestor

Premena, alebo navrhovanie bežne nevyužívaných plôch na zelené strechy, najmä na rekreačné alebo športové účely, nevyužíva iba drahý priestor, ale šetrí aj náklady na kúpu ďalších pozemkov. Zelené strechy často pomáhajú získať súhlas s novou výstavbou.