ZinCo zelené strešné systémy

  • A filter sheet is cut
  • Drainage elements are cut
  • Butterfly on substrate

Systémy ZinCo pre extenzívne a intenzívne zelené strechy

Pri navrhovaní a inštalácii zelenej strechy je dôležité zabezpečiť prostredie, ktoré je čo najprirodzenejšie pre rast rastliny. Najdôležitejším faktorom je kompenzácia nedostatku podložia. Každá vrstva vybudovanej zelenej strechy ZinCo je navrhnutá tak, aby prevzala príslušné funkcie chýbajúceho podkladu. Je zaručený trvalí rast rastlín.

Základné typy zelených striech

Extenzívne strechy sú ekologickou alternatívou k bežnej povrchovej ochrane, alebo k vrstvám, ako sú štrk a dlaždice. Sú ľahké a majú malú výšku. Medzi vhodné rastliny patria rôzne druhy Sedum, bylinky a niektoré trávy. Svojimi vlastnosťami sa vyrovnajú aj s ťažkými podmienkami na streche (slnko, vietor, sucho atď.). Po založení vegetácie je údržba obmedzená na jednu alebo dve kontroly ročne.

Intenzívne zelené strechy sa dajú najľahšie porovnať s výstavbou záhrady na streche. Zvyčajne sú multifunkčné a prístupné. Majú väčšiu váhu a hlbšie budovanie systému. Údržba je pravidelná a závisí od krajiny a zvoleného rastlinného materiálu. V závislosti od hĺbky podkladu je možné vysadiť takmer všetko - trávniky, trvalky, kríky, stromy vrátane iných krajinných možností, ako sú rybníky, pergoly , terasy, chodníky a príjazdové cesty. Pre všetky tieto druhy použitia ZinCo poskytuje dobre skonštruované dlhodobé a funkčné systémy.

Dodatočné systémy

ZinCo je lídrom vo vývoji vyskúšaných a testovaných systémov ochrany proti pádu zo striech, ktoré nevyžadujú prenikanie do konštrukcie strechy, ako aj riešení na kombináciu solárnych elektrární so zelenými strechami. Prepracované systémy budovania sa zameriavajú na managament dažďovej vody a na potlačenie účinkov mestského tepelného ostrova.

SYSTÉMY EXTENZÍVNYCH ZELENÝCH STRIECH

Extenzívna zelená strecha s „Kobercom SEDUM“

„Koberec SEDUM“ je plytký a ľahký typ zelenej strechy, ktorý ľahko zvládne slnko, vietor a sucho a vyžaduje malú údržbu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 90 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 95 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 25 l/m2

Rozsiahla extenzívna zelená strecha

Zelený strešný systém „Skalničky“ umožňuje budovanie rozsiahlych zelených striech so špecifickým dizajnom a individuálnym charakterom. Vegetácia pozostáva z rôznych druhov, ktoré majú dlhé obdobie kvitnutia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 100 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 110 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 36 l/m2

Šikmé zelené strechy do sklonu 25 °

Nosným prvkom systému pre strechy so sklonom do 25° je drenážny prvok Floraset® FS 75. Vďaka profilovému dizajnu a čapom smerujúcim nahor je Floraset® FS 75 dokonalým drenážnym prvkom na inštaláciu zelenej strechy so sklonom do 25°. Zabraňuje erózii a bezpečne prenáša šmykové sily.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška 130 - 150 mm
Hmotnosť, nasýtená 115 – 145 kg/m2
Retenčná kapacita vody 38 – 44 l/m2

Strmé zelené strechy do sklonu 35 °

Náš vysoko sofistikovaný zelený strešný systém s prvkami Georaster® umožňuje inštaláciu strmých šikmých striech až do 35 °.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 120 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 155 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 64 l/m2

Zavlažovaná extenzívna zelená strecha

Tento zelený strešný systém ZinCo je zvlášť vhodný pre regióny s väčším obdobím sucha. Dlhodobý úspech zelenej strechy bude zabezpečený použitím špecifického zavlažovania.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 130 mm
Hmotnosť, nasýtená od 120 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 37 l/m2

Strecha pre mestskú klímu

Vďaka vysokej úrovni vyparovania pomáha zelený strešný systém ZinCo „Strecha pre mestskú klímu“ ochladzovať mestá počas horúcich a suchých období.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 150 mm
Hmotnosť, nasýtená od 150kg/m2
Retenčná kapacita vody od 45l/m2

Biologicky rozmanitá zelená strecha

Podporuje jednotlivé biotopy a zlepšuje prostredie pre flóru a faunu.
SYSTÉMY INTENZÍVNYCH ZELENÝCH STRIECH

Intenzívna zelená strecha so stále zelenými kríkmi a levanduľou

Systém „vres s levanduľou“ je ideálna výsadba zelenej strechy na pestovanie širokej škály kvitnúcich trvaliek, aromatických kríkov a okrasných tráv.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 160 mm
Hmotnosť, nasýtená od 195 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 70 l/m2

Strešná záhrada s Aquatec®

Zelená strecha s Aquatec® AT 45 umožňuje vybudovať vizuálne príťažlivý a prestížny povrch s trávnikom, trvalkami a kríkmi na strechách s obmedzenou nosnosťou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 150 mm
Hmotnosť, nasýtená od 180 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 60 l/m2

Strešná záhrada

Vysoko kvalitný strešný záhradný systém ponúka veľkú akumuláciu vody a umožňuje realizáciu rôznych koncepcií vrátane chodníkov, vodných prvkov, terás alebo ihrísk.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 270 mm
Hmotnosť, nasýtená od 365 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 135 l/m2

Poľnohospodárstvo na streche miest

Vychutnajte si čerstvú zeleninu a ovocie zo svojej strechy! ZinCo poskytuje možnosť vybudovať systém s osvedčenou drenážnou technológiou na pestovanie zeleniny na strechách.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 250 mm
Hmotnosť, nasýtená od 300 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 100 l/m2

Park na streche

Protectodrain® premení napr. podzemné garáže na parky. Je navrhnutý tak, aby odolal veľkým záťažiam. Je perfektným základom pre chodníky a príjazdové cesty na strechách.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 230 mm
Hmotnosť, nasýtená od 305 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 100 l/m2

Natureline

Vďaka prvkom konštruovaným z obnoviteľnej suroviny vytvára táto zelená strešná konštrukcia od ZinCo nové ekologické normy.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška od 270 mm
Hmotnosť, nasýtená od 34 kg/m2
Retenčná kapacita vody od 110 l/m2
OSTATNÉ SYSTÉMY ZELENÝCH STRIECH

Zelené strechy s chodníkmi

Zelené strechy je možné kombinovať ss spevnenými plochami pre rekreačné alebo športové povrchy. ZinCo poskytuje dobre skonštruované systémy a príslušenstvo pre všetky druhy použitia.

Zelené strechy s príjazdovými cestami

Systémy ZinCo spĺňajú všetky požiadavky a zaisťujú trvalú funkčnosť aj pre použitie pod príjazdovými cestami, prístupom pre hasičov, alebo pod parkovacími plochami na strechách a pódiách.

Zelená strecha s riadeným odtokom dažďovej vody

ZinCo poskytuje dobre navrhnutý strešný systém na správu dažďovej vody, ktorý je určený na zadržiavanie dažďovej vody a jej vypustenie vo vopred stanovenom období.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Stavebná výška cca 150 mm
Hmotnosť, nasýtená cca 155 kg/m2
Retenčná kapacita vody cca 80 l/m2

Zelené strechy a solárna energia

Zelené strechy kombinované so solárnou energiou poskytujú všetky výhody zelenej strechy bez zásahu do konštrukcie strechy.

Ochrana pred pádom

ZinCo poskytuje rôzne dobre skonštruované bezpečnostné systémy pre prácu na streche, ktoré nevyžadujú prenikanie strešnej membrány.
Green roof system build-up

1. Koreňová zábrana

Chráni hydroizoláciu strechy pred prenikaním koreňov rastlín.

2. Ochranná rohož

Chráni koreňovú zábranu pred mechanickým poškodením.

3. Odtoková vrstva

Zachováva dažďovú vodu v žľaboch, zatiaľ čo prebytočná voda je bezpečne odvedená. Zabezpečuje tiež nutnú ventiláciu do koreňovej oblasti.

4. Oddeľovacia fólia

Zabraňuje vyplavovaniu jemných častíc z pôdy substrátu, čím sa zabezpečuje trvalá účinnosť drenážnej vrstvy.

5. Substrát, v ktorom rastliny rastú

Je namiešaný z jednotlivých komponentov ZinCo System Substrát do dokonalého rastového média. Vyhovuje potrebám zelenej strešnej vegetácie a zaisťuje stabilné prostredie pre rast.

6. Úroveň rastliny

Odrody rastlín vybrané podľa podnebia, krajinného usporiadania, nosnosti a požadovaných výhod pre majiteľov budov.