ZELENÉ STRECHY S CESTAMI

  • Lusciously vegetated underground garage deck
  • Driveways and parking spots on an underground garage deck

Príjazdové cesty na strechách a podzemných garážach – systémy pre udržanie vyššej záťaže

Zloženie strechy s príjazdovou komunikáciou

System build-ups for driveways on rooftops

Zaťaženie

Pkw-Reifen auf Dränagebahn Pretože zaťaženie kolesami vedie k enormne koncentrovaným zaťaženiam, kvôli ich relatívne malej ploche, musí byť k dispozícii dostatočné rozdelenie zaťaženia. To sa dá dosiahnuť použitím dosiek rozdeľujúcich záťaž, alebo pomocou kvalitných substrátov.

Horizontálne sily

Belagsflächen mit Randeinfassung und Begrünung Riadenie, brzdenie a zrýchlenie na príjazdových cestách môže viesť k vytvoreniu obrovských horizontálnych síl. Na nasmerovanie týchto síl od hydroizolácie strechy musia byť spravené potrebné opatrenia, ako napríklad uloženie klzných ložísk. Sily sú potom zachytené stabilným prostredím.

Hrúbka povrchu vozovky

Pflastersteine Hrúbka povrchu vozovky by mala byť zvolená podľa zaťaženia. Osobné autá nevyžadujú, aby bola dlažba taká silná, ako keby bola použitá pri vyšších zaťaženiach. Zaťaženie konštrukcie môže spôsobiť deformácie. Výber väčšej hrúbky povrchovej vrstvy povedie k väčšej nosnej ploche, čo bude viac pôsobiť na potlačenie skreslenia.

Chodníky a príjazdové cesty na strechách a plošinách

Všeobecné informácie o chodníkoch príjazdových cestách na strechách.

Počet strán:
34 strán