CHODNÍKY NA STRECHÁCH

  • Roof garden with walkways and sitting walls
  • Roof terrace with wooden decking, plant beds and benches

Ako vytvoriť chodníky a terasy na strechách

Pri plánovaní chodníkov na strechách je nutné posudzovať celkovú záťaž od samého začiatku. Je možné nainštalovať ochrannú rohož, alebo drenážnu vrstvu, ktorá tiež funguje ako ochranná vrstva, ako je Elastodrain® EL 202, alebo Protectodrain® PD 250. Dostatočný sklon musí byť smerom k odtokom zo strechy. Odtokové komponenty zabezpečujú, že voda steká dolu a tiež udržiavajú odtok prístupný na účely údržby.

Odvodnenie

Drainage channel Na rozdiel od striech s riadeným odtokom, kde sa má voda zadržiavať a odtok sa má oneskoriť, chodníky potrebujú, aby väčšina dažďovej vody bola rýchlo vypustená z povrchu. Odtokové body by preto mali umožňovať dve úrovne odtoku: na úrovni povrchu a na spodnej úrovni odtoku. Sortiment výrobkov ZinCo na to poskytuje potrebné systémy a príslušenstvo.

Chodníky a terasy na podstavcoch

Elefeet®Niektoré strechy nemajú dostatočnú nosnosť, aby uniesli potrebné zaťaženie. V tomto prípade sa dá použiť systém ZinCo Elefeet®, ktorý je schopný znášať záťaž a má minimálnu hmotnosť. Povrchovú vodu je možné rýchlo a ľahko odvádzať cez otvorené škáry do spodnej dutiny, navyše tento otvorený priestor poskytuje dobré prevzdušnenie. Ak sa použijú vyššie Elefeet®, je možné do nich umiestniť vodovodné potrubia, káble, alebo vodné hadice a použiť ich napríklad na zavlažovanie susediacich a intenzívnych zelených plôch.

Okraje chodníkov

Border between walkway and vegetationStabilný okraj je takmer rovnako dôležitý ako odolný drenážny prvok. Profily z nehrdzavejúcej ocele ZinCo a betónové obrubníky predstavujú aj vizuálne príjemné detaily. Umiestnenie prvkov na vrchnú časť drenážnej vrstvy neovplyvňuje negatívne odtok vody.

Kombinácia chodníkov a zelených striech

People walking on a green roofAk je potrebná kombinácia chodníkov a zelených striech, sú dôležité nielen drenážne a tlakové sily, ale aj kapacita zadržiavania vody. Floradrain® FD 40-E ako jadro zostavy spĺňa všetky požiadavky na strechu a zaručuje jej trvalú funkčnosť. V závislosti od inštalácie umožňuje zadržiavanie vody (difúzne otvory smerujúce nahor), alebo odtok vody (difúzne otvory smerujúce nadol).

Športové povrchy

Running track on a roofNa drenážne prvky ZinCo je tiež možné inštalovať špeciálne športové povrchy. Technické oddelenie ZinCo je schopné poskytnúť riešenia špecifické pre daný projekt.

Zloženie zelenej strechy s chodníkom

System build-up "Walkways on Rooftops"

Chodníky a príjazdové cesty na strechách a plošinách

Všeobecné informácie o chodníkoch príjazdových cestách na strechách.

Počet strán:
34 strán