ZinCo Greenroof GmbH a MANADA Trading s.r.o.

  • Plants in front of city skyline

Globálne vytváranie priestoru na strechách!

Strechy sú viac ako len „funkčné komponenty“ na ochranu stavebných materiálov. Strechy dávajú charakter jednotlivým budovám a celkovým mestským častiam. Na strechy sa však čoraz viac pozerá ako na rezervované mestské oblasti pre kreatívnych plánovačov, ktorí hľadajú sociálne zodpovedné koncepcie, ktoré pôsobia proti strate prirodzených životných priestorov.

Zelené strechy rozširujú rozmanitosť súčasnej architektúry. Napĺňajú koncepciu „strešnej krajiny“ novým životom: Príroda – stále viac obklopená budovami a spevnenými povrchmi - sa vracia ako atraktívny zelený prvok v obytných, rekreačných a pracovných prostrediach.

ZinCo - jeden z popredných výrobcov, je priekopníkom a inovátorom v oblasti extenzívnej aintenzívnej ekologizácie strechy. Výskumné projekty a inovatívne systémy vyvinuté spoločnosťou ZinCo inšpirujú architektov a náročných klientov, aby plánovali súkromné aj veľké verejné budovy holistickým a udržateľným spôsobom.

MANADA Trading – slovenská spoločnosť, ktorá sa postupne vyprofilovala na spoločnosť systematicky zaoberajúcou sa procesom prispôsobenia sa klimatickým zmenám.

Nevyhnutnosť prispôsobenia sa klimatickým zmenám chápeme aj ako príležitosť pre zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí.

Pre okamžité a optimálne riešenia jednotlivý problémov sme nadviazali spoluprácu s najlepšími spoločnosťami v Európe. V oblasti výstavby zelených striech sme sa stali licencovaným partnerom firmy ZinCo Greenroof GmbH, ktorá je svojimi dlhodobými skúsenosťami a modernými overenými technológiami zárukou dosiahnutia cieľov.

Trophy

OCENENIA

ZinCo sa vyznačuje inováciou, udržateľnosťou a skúsenosťami pri návrhu a výstavbe zelených striech.

ZinCo preto za posledné roky získalo niekoľko ocenení.

2017 2017- NOVO Award 2017 za vybudovanie systému „Urban Climate Roof“

2014 2014 Medaila GaLaBau za inováciu

2014 Cena za inováciu za rok 2014 „Biologický materiál roku 2014“ za vybudovanie systému „natureline“