Tvorba budúcej mestskej krajiny

Pomáhame vytvárať udržateľnú mestskú krajinu pre naše budúce generácie poskytovaním zelených infraštruktúrnych riešení krajinným architektom, urbanistom, stavebným inžinierom a dodávateľom.

Špičkový systém ArborSystem ponúka stromom v mestskom prostredí najlepšiu príležitosť na prosperitu a zároveň poskytuje udržateľnú odpoveď na manažment dažďovej vody.

Produkty

​RootSpace®

Systém navrhnutý na podporu pôdy navrhnutý na maximálny objem pôdy a zakorenenia.

ReRoot Ribbed

Rebrovaná bariéra na smerovanie koreňov stromov do určených koreňových zón a mimo inžinierskych sietí.

ArborVent

Zavlažovací vstup pre spevnené plochy pre prívod vody a kyslíka do koreňových zón stromu pod chodníkom.

ArborGuy

Systém sadenia stromov, ktorý je bezpečnejší, efektívnejší a estetickejší ako tradičné sadenie.

RootRain Urban

Veľkokapacitný zavlažovací systém pre výsadbu stromov s pevným vstupom cez mriežku.